NAROČANJE
Pokličite 040 762 566 in pustite sporočilo.
V najkrajšem možnem času vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za termin ali odgovorili na morebitna vprašanja. Na klice in elektronsko pošto običajno odgovorimo v 24 urah, in sicer od ponedeljka do petka.

Lahko nam tudi pišete
na naslov info@zavod-namen.si.
Prosimo vas, da v sporočilu navedete
svoje ime in telefonsko številko. Zaradi varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov vas prosimo, da po elektronski pošti ne pošiljate občutljivih zaupnih informacij.


Cenik

Terapije in supervizije so plačljive.

Cenik velja od 1. 9. 2020 dalje.

Plačevanje po posamičnih srečanjih ali mesečnih obrokih.
Nismo zavezanci za DDV, zato DDV ni obračunan.

INDIVIDUALNA TERAPIJA
Cena na terapijo: 50 EUR
trajanje 50 minut

INDIVIDUALNA TERAPIJA V ANGLEŠČINI
Cena na terapijo: 60 EUR
trajanje 50 minut

PARTNERSKA / DRUŽINSKA TERAPIJA
Cena na terapijo: 70 EUR
trajanje 50 minut

PARTNERSKA / DRUŽINSKA TERAPIJA V ANGLEŠČINI
Cena na terapijo: 80 EUR
trajanje 50 minut

INDIVIDUALNA SUPERVIZIJA
Cena na supervizijo: 65 EUR
trajanje 50 minut

SKUPINSKA SUPERVIZIJA
Cena udeležbe na osebo: 40 EUR
trajanje 100 minut
*Za skupinska srečanja (najmanj osebe, največ 8 oseb) sta vedno potrebni dve zaporedni supervizijski uri.

IZDAJA POROČILA O TERAPEVTSKEM PROCESU
Cena na urno postavko: 50 EUR.Vključitev, način, trajanje

Pogosto ne vemo, kako predelati globoka čustva, zato se radi umaknemo. Takšna obdobja notranjih bojev so pogosto najtežja, kadar poskušamo kaj novega ali vzpostavljamo nov stik. Zato vas želimo spodbuditi, da pokličete, saj boste morda odkrili, da ste že veliko močnejši, kot ste mislili.
Prvo srečanje je priložnost, da spoznate terapevta, se z njim povežete ter si izmenjate osnovne informacije o terapevtskem procesu, ki bo sledil. Na začetnem srečanju se boste pogovorili, katera vprašanja, želje in upanja bi lahko obravnavali. V sodelovanju s terapevtom skupaj določite cilje terapije.
Osnovni terapevtski cikel obsega 12 terapevtskih srečanj, vendar je nazadnje odvisen od vrste vaših težav, stopnje vaše stiske, vaših želja in finančnih zmožnosti. Terapevtska srečanja trajajo 50 minut in običajno potekajo enkrat tedensko. Trajanje terapije je odvisno od vas. Nekateri pridejo na terapijo, da bi razrešili neko določeno težavo, in včasih zadošča že manjše število srečanj, drugi želijo obravnavati globlje in dolgotrajnejše težave, zato se lahko srečujemo tudi več mesecev.
Srečanja potekajo v skladu z načeli svetovalnega terapevtskega dela. Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2004), Kodeksom etike delovnih terapevtov in Kodeksom etike socialnih delavk in delavcev Slovenije. Za začetek terapije ali morebitne dodatne informacije nas lahko pokličete na številko 040-762-566 in pustite sporočilo. Terapevt(ka) vas bo poklical(a) v najkrajšem možnem času in se z vami dogovoril(a) za termin ali odgovoril(a) na morebitna vaprašanja. Na klice in elektronsko pošto običajno odgovorimo v 24 urah, in sicer od ponedeljka do petka.
Lahko nam tudi pišete na naslov info@zavod-namen.si. Prosimo vas, da v sporočilu navedete svoje ime in telefonsko številko. Zaradi varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov vas prosimo, da po elektronski pošti ne pošiljate občutljivih zaupnih informacij.