NAROČANJE
Pokličite 040 762 566 in pustite sporočilo.
V najkrajšem možnem času vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za termin ali odgovorili na morebitna vprašanja. Na klice in elektronsko pošto običajno odgovorimo v 24 urah, in sicer od ponedeljka do petka.

Lahko nam tudi pišete
na naslov info@zavod-namen.si.
Prosimo vas, da v sporočilu navedete
svoje ime in telefonsko številko. Zaradi varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov vas prosimo, da po elektronski pošti ne pošiljate občutljivih zaupnih informacij.


Na splošno velja, da noben psihoterapevtski pristop ne odstopa od drugih po boljših rezultatih. Najpomembnejši dejavnik uspeha je ta, da vsak od nas najde pravega terapevta zase, osebo, ob kateri se počuti varno in ji je prijetno. Izkušeni psihoterapevti v Zavodu Namen ponujamo varen in zaupen odnos, v katerem človeka sprejmemo takšnega, kakršen je, saj se tako lahko preneha obsojati ali se kriviti in se mu ni več treba bojevati z lastnimi čustvi.

  Pri delu upoštevamo nekaj splošnih prepričanj:

  • v odnosih rastemo;
  • zgodnje otroštvo in naše družine nas močno zaznamujejo;
  • v vsakem od nas se skriva prirojena moč zdravljenja in preobrazbe;
  • vedno mora ostati nekaj prostora za skrivnost in zelo veliko prostora za našo človečnost.

Prvo srečanje s terapevtom je priložnost, da ga spoznate, se z njim povežete ter si izmenjate osnovne informacije o terapevtskem procesu, ki bo sledil. Na začetnem srečanju se boste pogovorili, katera vprašanja, želje in upanja bi lahko obravnavali. V sodelovanju s terapevtom skupaj določite cilje terapije.

Osnovni terapevtski cikel obsega 12 terapevtskih srečanj, vendar je nazadnje odvisen od vrste vaših težav, stopnje vaše stiske, vaših želja in finančnih zmožnosti. Terapevtska srečanja trajajo 50 minut in običajno potekajo enkrat tedensko. Trajanje terapije je odvisno od vas. Nekateri pridejo na terapijo, da bi razrešili neko določeno težavo, in včasih zadošča že manjše število srečanj, drugi želijo obravnavati globlje in dolgotrajnejše težave, zato se lahko srečujemo tudi več mesecev.

Srečanja potekajo v skladu z načeli svetovalnega terapevtskega dela. Vsi osebni podatki se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2004), Kodeksom etike delovnih terapevtov in Kodeksom etike socialnih delavk in delavcev Slovenije.